Illustration av designprocessguiden med de olika faserna förstå, definiera, idégenerera, prototypa och testa.

Design är en kreativ arbetsprocess där du sätter dig in användarens, kundens, medborgarens eller patientens situation och behov innan du beskriver problemet och utvecklar lösningar.

Fem olika faser

Processen kan beskrivas på många olika sätt, det här är SVIDs beskrivning.

För att förstå vad det är du ska utveckla, behöver du först förstå vem det är du utvecklar för. I den första fasen i designprocessen, ”förstå”, sätter du dig därför in i användarnas behov genom att skapa insikt, empati och engagemang för målgruppen och de utmaningar som finns i deras vardag. Det är viktigt att lägga tid på den här fasen, för att inte riskera att lösa ett problem som inte finns och utveckla något som ingen behöver.

Först i den tredje fasen är det dags att börja komma med idéer på lösningar. Släpp loss all kreativitet och jobba tillsammans för att få olika perspektiv och förslag på lösningar. Alla idéer går att gestalta eller visualisera i fysisk form på något sätt. I den fjärde fasen gör ni enkla prototyper på de idéer ni har valt ut för att sedan testa och vidareutveckla dem i den femte fasen.

Du kan behöva upprepa olika delar i faserna under processens gång, för att komma fram till det bästa resultatet.