DigiMission är ett projekt som handlar om samverkan för effektivare digitalisering av små och medelstora företag i Mälardalen. SVID är med som projektpartner. 

Mot bakgrund av de omställningar industrin och Sverige står inför, ska projektet mobilisera Mälardalens företag och Östra Mellansveriges aktörer, tydliggöra de företagsstödjande initiativ som erbjuds för att snabba på förändringstakten och erbjuda fler företag i regionen tillgång till systemets utvecklingsmöjligheter.

Projektet ska möta företagen där de står, motivera dem att hänga med i teknikutvecklingen, erbjuda rätt utvecklingsinsats efter företagets egen förmåga och samtidigt bygga företagets innovativa kapacitet.

Ett flertal beprövade program kommer att erbjudas och för de företag som kommit längst i sin utveckling kommer möjligheten att testa nya produkter och processer erbjudas i labbmiljö.

Projektet och aktörernas kompetens kommer under projekttiden att stärkas genom insatser som ökar design och användarperspektiv samt ökar teknikkunskaperna och förståelsen för vad teknikutvecklingen innebär.

Projekttid

Projektet pågår den 1/1 2019 till den 15/11 2020.

Finansiär

Logo: Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden
Europeiska unionen – Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Har du frågor om SVIDs medverkan i projektet? Kontakta gärna mig!

Fler projekt

Liften – Långsiktig hållbar
konkurrenskraft för SMF inom industri

I projektet Liften arbetar vi med att stärka små och medelstora tillverkande företag i Region Stockholm. Företagen erbjuds att vara med i ett utvecklingsprogram och nätverk.

Designsprint
– en fördjupning med expertstöd för utvalda företag

Några utvalda företag som deltar i Response utbildningsprogram kommer att erbjudas möjlighet till fördjupning och individuell rådgivning.

Del 3: Lönsamhet med
hållbara affärsmodeller

I del 3 i utbildningsprogrammet Response arbetar vi med att titta på ditt företags affärsidé och undersöker hur vi kan utveckla nya långsiktigt hållbara affärsmöjligheter.

Del 2: Vinnande verksamhet med en
hållbar produktion

I del 2 i utbildningsprogrammet Response arbetar vi med att skapa resurseffektivitet med största möjliga värde och du får expertkunskap om hållbara metoder och affärsmodeller.

Del 1: Rusta dig och ditt företag med
cirkulära kunskaper

Har ni börjat omställningen för att möta nya krav kopplade till hållbarhetsmålen? Delta i detta seminarium för att lära dig om hållbarhetsarbete och cirkularitet.

Sekretariatet för
kompetensförsörjning och livslångt lärande

I detta projekt bistår SVID Sekretariatet för kompetensförsörjning och livslångt lärande med stöd i sin samverkan, i form av designmetodik, process och förhållningssätt.

Response
– utbildning i cirkulär design för företag

I utbildningsprogrammet Response får du lära dig om hållbara metoder och affärsmodeller baserat på flera års utveckling och forskning inom cirkulär design. Programmet är kostnadsfritt och uppdelat i tre delar. Del 1 är öppen för alla företag i Sverige, del 2 och 3 vänder sig till små och medelstora företag i Jämtlands län.

Mer om
Response

I projektet Response arbetar vi med att stärka kapacitet och förmåga hos företag i att praktiskt utveckla egna cirkulära produkter, affärsmodeller och tjänster.

EcoDesign Circle
4.0

Hur kan cirkulär design bidra till att forma framtidens ekonomi och främja övergången till ett cirkulärt samhälle? Vilka möjligheter kan digitalisering ge för en hållbar service? Och vad behöver designer och affärsledare för att kunna applicera cirkulära affärsmodeller på ett hållbart sätt?

Viable
Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer.

Förnyelselabbet

Förnyelselabbet ska verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.